You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Nøjagtig og pålidelig temperaturstyring.

Alle vores kølerum og containere løsninger tilbyder nøjagtig temperatur styring indenfor området minus 40oC til plus 60oC.

<b>I test viser vores nye kølerum og -containere betydelige besparelser sammenlignet med ældre køleanlæg. </b>I test viser vores nye kølerum og -containere betydelige besparelser sammenlignet med ældre køleanlæg. Nøjagtige og konstante temperaturer er afgørende for den bedst mulige varer kvalitet, når den er klar til brug eller salg.

Selv små fluktuationer i temperaturen kan ødelægge eller skade visse produkter. Med dørene lukket fastholder vores kølerum og containere en konstant temperatur med i i praksis nul temperaturudsving. Når dørene har været åbne vil en forøget effekt sikre hurtig tilbagevending til setpunktet.

Den temperaturstyring er opnået ved en høj isoleringsværdi og reduceret lufttab kombineret med en intelligent og sofistikeret mikroprocessor styring af kølemaskinen.

Er nyttigt bi-produkt af vores nye teknologi er en reduceret driftsomkostning der positivt påvirker vores kunders bundlinje og hjælper miljøet uden at det koster noget.

Besvarelse på elregningen større end 50% er almindelig.


- Læs mere om cookies her