You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Modificeret /styret atmosfære
(CA - controlled atmosphere)

Størstedelen af vore kølerum og kølecontainere kan styre og/eller modificere luftkvaliteten

<Newer machines can have added advantages</b>Da containere hyppigt bliver brugt i længere perioder er kølemaskineriet blev forbedret for at kunne transport sarte produkter over mange uger.

Denne teknologi er inkorporeret mange af vore kølerum og kølecontainere.

Planter, frugt, afskårne blomster og også grøntsager af giver potentielt ødelæggende gasser. Ved at indstille luftskiftesystemet vil luften i kølerummet eller -containeren blive skiftet i overensstemmelse med indstillingen.

Dette kan kun lade sige gøre ved køl.

Vores nyeste kølemaskiner har også mulighed for styre og modificere atmosfæren Reduceret ilt (O2) og højere kvælstof (N2) niveau forlænger og forbedre holdbarheden specielt for frugt.Vi bruger cookies på hjemmesiden Titan Containers - Læs mere om cookies her