You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Will TITAN4PEOPLE feature in the credits? (22-09-2020)

TITAN Hungary recently delivered and assembled a 430m² temporary office and work facility for the film industry.

ARTICSTORE IN TEKNOPARK ISTANBUL (03-07-2020)

Blue chip company in Teknopark hired ArcticStore

Minister of Fisheries endorses Arctic SuperStore  (26-06-2020)

Jakarta 25th June 2020

Led by the Minister, a delegation of the Ministry of Fisheries and local businessman visited this newly openend fish-logistic facility in Jakarta.

Get Smart  (13-06-2020)

Whilst seriously delayed by COVID-19 SmartArctic hardware is now being delivered to TITAN worldwide

More blue and yellow on the roads (13-06-2020)

CV-19 delayed, the first of TITAN's new vehicles was collected this week

Hyra nya Kylcontainers och mobila kylrum från ArcticStoreTM

Nya 10-fot, 20-fot och 40-fot Kylcontainers, fryscontainers och 20/40 fot mobila kylrum finns tillgängliga för långtidshyra, korttidshyra och försäljning från våra depåer över hela Sverige. Våra depåer sträcker sig från Malmö i söder till Luleå i norr.

Våra kylcontainers har moderna och energieffektiva aggregat som ger låga driftskostnader i jämförelse med äldre och omoderna kylcontainers. Tack vare ny teknologi i kylaggregaten kan vi erbjuda säkra och pålitliga, mobila kyllager med låg strömförbrukning. Driftområde från -40oC to +60oC

TITAN Containers erbjuder även ett brett sortiment av standard- och specialcontainers.

Välkommen till ArcticStore för nya och miljövänliga lagringsmöjligheter

- Läs mer om cookies,