You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


NEUE LIEFERUNG IN DER SCHWEIZ ! KÜHLCONTAINER FÜR SCHOKOLADE! (10-06-2021)

IN DER SCHWEIZ LIEFERN WIR DIE BESTE KÜHLUNG!

For warm storage (27-05-2021)

Warm storage is common in some of our markets and TITAN makes a new investment is purpose built insulated storage containers

TITAN Austria delivered our brand new ARCTICSTORE 40´"TROPICAL" (27-05-2021)

Summer is coming, we need TROPICAL ! better insulation !

Refrigerated Containers and Freezer Containers – Titan Containers, Hjem-Is and Premier-Is work together to keep the ice cream cold  (17-05-2021)

“We never know when our season will get going and in this regard TITAN CONTAINERS is extremely flexible”, said Thomas Rude Hornum 

TITAN Australia busy delivering containers to happy customers! (17-05-2021)

This time in Adelaide , South Australia.

Hyra nya Kylcontainers och mobila kylrum från ArcticStoreTM

Nya 10-fot, 20-fot och 40-fot Kylcontainers, fryscontainers och 20/40 fot mobila kylrum finns tillgängliga för långtidshyra, korttidshyra och försäljning från våra depåer över hela Sverige. Våra depåer sträcker sig från Malmö i söder till Luleå i norr.

Våra kylcontainers har moderna och energieffektiva aggregat som ger låga driftskostnader i jämförelse med äldre och omoderna kylcontainers. Tack vare ny teknologi i kylaggregaten kan vi erbjuda säkra och pålitliga, mobila kyllager med låg strömförbrukning. Driftområde från -40oC to +60oC

TITAN Containers erbjuder även ett brett sortiment av standard- och specialcontainers.

Välkommen till ArcticStore för nya och miljövänliga lagringsmöjligheter

- Läs mer om cookies,