You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Last 20' Arctic Stores for the year arriving this week! Auckland and Christchurch (01-12-2020)

Despite heavily congested global and domestic transport - Santa has come early for the TITAN team. 

Keeps temperature better than on Mars (30-11-2020)

Covid 19 vaccine containers and much more

Midlands Container Depot acquired by TITAN (27-11-2020)

TITAN to expand services in Ireland.

CV-19 vaccine containers? (11-11-2020)

Our prototype vaccine container built and ready for testing for 100% suitability for storage and cold chain distribution

Superstore 2 in Köln wieder aufgebaut! (10-11-2020)

TITAN Containers Deutschland hat den Umzug eines Superstore 2 für seinen Kunden übernommen.

Hyra nya Kylcontainers och mobila kylrum från ArcticStoreTM

Nya 10-fot, 20-fot och 40-fot Kylcontainers, fryscontainers och 20/40 fot mobila kylrum finns tillgängliga för långtidshyra, korttidshyra och försäljning från våra depåer över hela Sverige. Våra depåer sträcker sig från Malmö i söder till Luleå i norr.

Våra kylcontainers har moderna och energieffektiva aggregat som ger låga driftskostnader i jämförelse med äldre och omoderna kylcontainers. Tack vare ny teknologi i kylaggregaten kan vi erbjuda säkra och pålitliga, mobila kyllager med låg strömförbrukning. Driftområde från -40oC to +60oC

TITAN Containers erbjuder även ett brett sortiment av standard- och specialcontainers.

Välkommen till ArcticStore för nya och miljövänliga lagringsmöjligheter

- Läs mer om cookies,