You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


FALLSTUDIER

Framgångshistorier vi är stolta over


350 kvm temperature kontrollerad förvaring byggd och levererad inom 12 veckor"Ett stort läkemedelsföretag behöver ca 350 kvn temperaturkontrollerat lagringsutrymme."

200 nya DNV kylcontainers levererade till internationella cateringbolag"Ett stort cateringföretag som betjänar olje & gas industrin behövde ett snabbt byte till DNV containers för sin verksamhet."

- Läs mer om cookies,