You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


CONTAINER TILLBEHÖR

När Ni hyr eller köper container av TITAN kan vi även erbjuda tillbehör som gör container ännu mer användarvänlig. Vänligen fråga oss om användbara tillbehör när Ni beställer container. Här nedan är exempel på de vanligaste produkterna:

STÖDBEN

Används som stöd åt 20ft och 40ft container som lastas/lossas vid lastkaj. Då containern är byggd får att hålla sin egen bruttovikt är det inte nödvändigt med extra stöd.


Sänd din förfrågan

LJUDDÄMPANDE SKYDD

De flesta kyl/fryscontainers har en genomsnittlig decibel, högre än tillåtet i innerstad eller andra platser med strikt kontroll. Våra ljuddämpande skydd reducerar ljudet och tillåter användning alla dagar på alla ställen.


Sänd din förfrågan

RAMPER

Vi erbjuder ett stort sortiment av ramper för att underlätta lasting och lossning i container som står på markyta.


Sänd din förfrågan

LÅSBOMMAR

Olika typer av lås med olika grad av försäkringsklass finns tillgängliga för köp eller montering.


Sänd din förfrågan

- Läs mer om cookies,