You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Kylcontainers från ArcticStore

10/20/40 ft standard kylcontainers - lämpliga som extra lagringsutrymme

New 20' refrigerated container with standard doorsNew 20' refrigerated container with standard doorsDe flesta av dessa containers har dubbla containerdörrar och har ofta "T"-golv i aluminium. Se bild längs ner på sidan.

Alla containers kan levereras med lämplig ramp för enkel användning.

Dessa containers kan hålla termperaturer från -40C to +30C

För uppställning krävs endast relativt plan mark. Containern kan stå på gräs, grus och alla andra typer av hårdgjord mark.

Nya containers har moderna miljövänliga kylaggregat som ger betydande energibesparing jämfört med äldre begagnad utrustning.

Andra storlekar

40ft och 40ft High Cube kylcontainers – ger gott om plats till en mycket lägre kostnad per kubikmeter än en 20ft container.

10ft kylcontainers är ofta bara ekonomiskt då det finns ett begränsat utrymme att placera containern.

- Läs mer om cookies,