You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Specialanpassade kylcontainers från ArcticStore

Kylcontainrar kan byggas eller ändras för speciella behov och önskemål.

20ft med separata kyl- och fryszoner20ft med separata kyl- och fryszonerArcticStore har levererat ett stort antal specialmodeller anpassade efter kundens specifika behov genom åren.
Den vanligaste ändringen är att kunna använda 2 olika temperaturzoner i samma container. Vi har levererat ett antal 20ft och 40ft containrar med separata djupfrys- och kylzoner.

Den kallaste zonen måste vara i fronten på containern (maskin änden) med den varmare zonen vid containerdörrarna. Ett sekundärt kylsystem används för att hålla önskad temperatur i den varma zonen.

Normalt levereras containern med plant golv och intern belysning. Kan även levereras med lämplig ramp för enkel användning.

Temperaturer från -40C to +30C

Kräver endast relativt plan mark, kan stå på gräs, grus och alla former av hårdgjord mark.

Nya containrar har moderna miljövänliga kylaggregat, vilket ger betydande energibesparing jämfört med äldre och begagnad utrustning.

Fler exempel på specialcontainers


20ft container med dubbla kylaggregat. Levereras normalt till kunder i avlägsna områden med liten eller inget tekniskt support i händelse av haveri. Denna containertyp har använts på Antarktis och Arktis forskningsfartyg.
Specialcontainers byggda för militära tillämpningar och funktioner. Försedda med inbyggd dieseltank och generator. Containrarna var bara 2450 mm hög istället för normala 2620mm
3 st EU pallar bred container. Kan levereras upp till 48ft i längd som då har kapacitet för 43st EU pallar.
10ft och 20ft DNV reefer till offshore

- Läs mer om cookies,