You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


kylhus - fryshus SuperStores -
nästan obegränsad kapacitet

Nytt revolutionerande koncept som bygger på fabrikstillverkade kylmoduler i containerstorlek som byggs ihop till en öppen kylrumslösning. Den minsta modellen -SuperStore2 är 4 pallar bred och har en kapacitet på hela 51 EU pallar.

SuperStores byggs invändigt av rostfria väggpaneler och takpaneler i aluminium. Detta gör kylrummet lättare att hålla rent och hygieniskt än den vanliga glasfiber och polyester interiören. Det flata aluminiumgolvet i SuperStores tillåter körning med gaffeltruck.

SuperStores är byggda med samma unika och användarvänliga funktioner som våra vanliga kylcontainers; ”easy open” dörrar som öppnas med en hand, invändig belysning, personlarm, dörrar som kan öppnas inifrån samt kylgardiner.

Tillgängliga i 20ft och 40ft längder och så bred ni önskar. I många lösningar kan vi reducera antalet kylaggregat som behövs för att hålla en önskad temperatur. Exempelvis kan SuperStore 5 ofta arbeta med endast 3 aggregat. Detta ger lägre anskaffningsvärde och lägre driftskostnader.

Etablering på plats är snabb, normalt krävs 1-2 dagar för en komplett installation.

<b>1<sup>st</sup> in place. Components are inside this module<b>1st in place. Components are inside this module<b>2<sup>nd</sup> module is placed alongside.</b>2nd module is placed alongside.<b>3<sup>rd</sup> module is added to this SuperStore3</b>3rd module is added to this SuperStore3<b>All sealing and capping completed. Electrics check and ready to go. 6 pallets wide!</b>All sealing and capping completed. Electrics check and ready to go. 6 pallets wide!

- Läs mer om cookies,