You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Temperaturreglering med ArcticStore

Alla våra kylrumsprodukter har termostatstyrda aggregat som ger en exakt temperatur och som skapar en kontrollerad miljö i kylcontainern eller kylrummet.

2011 delivered 20' <b><span style="color:navy;">Arctic</span></b><span style="color:blue;">Store</span> with Daikin LCE machine.2011 delivered 20' ArcticStore with Daikin LCE machine.Vi använder främst moderna marina kylaggregat i våra kylanläggningar. Snittåldern på våra kylanläggningar är mindre än 3 ½ år. Detta säkerställer maximal tillförlitlighet och minimal strömförbrukning. Andra fördelar med ArcticStore kylrumslösningar:
En stor del av vår hyresflotta klarar extrema temperaturer. Mer än 70% av flottan kan fungera ner till -30C och 10% av flottan så lågt som -40C. Nästan alla kan användas upp till +30C och cirka 10% till +60C.

Dessa moderna maskiner har minimal tolerans och håller extremt noggrann temperaturkontroll. Alla inkluderar automatisk avfrostning.
TK MagumTK MagumCirka 70% av vår hyresflotta är försedda med Daikin LCE eller Thermo King Magnum aggregat.

Båda dessa aggregat tillåter möjligheten att ställa in friskluft-utbyte när containern används till förvaring av exempelvis frukt, blommor och andra produkter där luftväxling är att föredra för att bibehålla produktens kvalitet. Inställningar kan göras för kontrollerad och modifierad atmosfär och fuktreglering. Aggregatem är sofistikerade produkter och inkluderar dataloggning.

Våra produkter ger lägsta möjliga driftskostnad genom omfattande energibesparingar.

- Läs mer om cookies,