You are on a page from our "language" site
As we recognise from your IP your computer believes it is in "country"


Användarvänliga tillbehör från ArcticStore

Vi erbjuder ett brett sortiment av containertillbehör. Testade tillbehör som fungerar bra och underlättar användningen av containern.

XXL ArticStore med stor lastrampXXL ArticStore med stor lastrampOfta kan ett eller flera tillbehör underlätta användandet av en kylcontainer eller ett kylrum.

Intern belysning, plant golv, dörrar med enhandsgrepp, hälso- och säkerhetstillbehör är standard i många av de produkter som erbjuds.

Nästan alla tillbehör nedan kan användas tillsammans med hela utbudet av kylcontainers och mobila kylrum.

Om du inte hittar det du söker bland produkterna nedan fråga oss gärna.

Standardtillbehör:

Ljuddämpare



Samtliga kylaggregat låter mer eller mindre under drift. I exempelvis bostadsområden är det rekommenderar vi att utrusta containrar med akustisk låda för att minska ljudnivån till acceptabla nivåer för 24/7 drift.

Ramper



Vi erbjuder ett utbud av ramper lämpliga för alla olika applikationer. Bilden visar en enkel ramp för lastning med pallyftare. Vi kan även leverera delar av eller hela ramper i olika bredd lämpliga för gaffeltruckar

Plattformar



Dessa plattformar skapar en stabil bas för containern då den placeras en bit över marknivå. Exempelvis vid lastbryggor.

Stödben



Set med 4 st ben som höjer containern till lämplig nivå vid dockning till en lastbrygga. Finns i olika höjder.

Clip on generators



Specialbyggda generatorer för näsan montering på kylbehållare och lämplig för att driva alla marina refigeration maskiner.

Cookies hjälper oss att göra ditt besök på vår hemsida lättare. Denna webbplats använder cookies för att komma ihåg språk / sajt. - Läs mer om cookies,